EPAL (Euro-Pallets)

Legale productie en reparatie van EPAL/EURO-pallets is voorbehouden aan bedrijven met een door EPAL afgegeven licentie. De EUROpallets maken deel uit van een palletpool, waarin zij kunnen worden uitgewisseld. Binnen dit systeem is de garantie van een constante kwaliteit van de EUROpallet van groot belang. De productie van nieuwe pallets en het sorteren en repareren van gebruikte pallets is gebonden aan regels.Het monitoren van de kwaliteit van de pallets en van het productie- en reparatieproces gebeurt door de nationale spoorwegen van de bij UIC aangesloten landen. Op verzoek van belanghebbenden is in 1991 de European Pallet Association, kortweg EPAL, opgericht. UIC heeft aan EPAL de bevoegdheid verleend om haar rol in kwaliteitsbevordering over te nemen.

Licentie verplicht

Om te garanderen dat de roulerende pallets kwalitatief hoogwaardig zijn, mogen de merktekens EUR en EPAL niet zomaar op een pallet worden aangebracht. Een producent of reparateur mag deze beschermde tekens slechts aanbrengen, en daarmee een EPAL-pallet produceren of repareren, als er door EPAL aan dat bedrijf een licentie is verleend. Om deze licentie te verkrijgen moeten bedrijven aantonen dat door hen geproduceerde of gerepareerde pallets aan de normen van EPAL en UIC voldoen. Daarnaast worden zij met regelmaat door de onafhankelijke controle-instanties aan een controle onderworpen.

Download EPAL licentie Van Leyen pallets hier